Sök på www.gastrobutiken.se

Köpvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms om du inte valt att visa priserna inkl moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. LÄS MER
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. LÄS MER

Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp endast om din beställning inte har behandlats eller skickats av oss. Vid statusuppdatering av din order får du ett meddelande via angiven e-mail så du enkelt kan följa din beställning. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel gäller ej ångerrätt.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Leveranser

Leveranstiden anges i vid varje vara. Lagervaror kan i regel skickas omgående. Beställer du flera produkter där några är beställningsvaror skickas din beställning först när allt inkommit till vårt lager. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. En del varor skickas direkt från fabrik till den angivna adressen och du kan komma att få flera leveranser från samma beställning. Detta är inget du behöver betala extra för utan fraktens kostnad står angivet i kassan.

Godkännande av vara

 Inom fem dagar efter mottagandet av varan skall kunden besiktiga varan. Föreligger fel eller brist skall detta omedelbart underrättas säljaren, om inte så äger kunden ej rätt att påtala felet eller bristen.

Garantier och service

1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTI

1.1 Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och anmäls senare än 1 år efter det att maskinen tagits i bruk.

1.2 Garantin gäller ej i det fall andra komponenter än medföljande originaldelar använts, eller om montering skett av obehörig fackman.

1.3 Vid behov av inkoppling av el i eller till maskinen skall dessa utföras av behörig fackman.

1.4 Vid skada skall Gastro Sweden Tech AB omgående, eller senast inom åtta dagar efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas tillfälle att undersöka skadan. Skulle ej så ske gäller ej garantin.

1.5 Åtgärder kan komma att vidta i syfte att minska eller avhjälpa skada gäller ej som medgivande ur garantisynpunkt. Förhandlingar om ersättning innebär ej avstående från invändning om skadeanmälan ej lämnats i rätt tid enligt punkt 1.4 eller varit sakligt ogrundad eller bristfällig.

2. GARANTINS INNEHÅLL OCH FULLGÖRANDE

2.1 Gastro Sweden Tech AB's ansvarsskyldighet omfattar kostnadsfritt utbyte av reservdelar, vilka kan härledas till produktionsfel hos fabriker för vilka Gastro Sweden Tech AB ansvarar. Indirekta följdskador såsom nyttjande- och produktionsbortfall, driftstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och andra indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.

2.2 Gastro Sweden Tech AB förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt företag för att åtgärda eventuella skador.

2.3 Skulle garantin tagas i anspråk under garantitiden, förlängs därmed inte garantitidens totala varaktighet.

2.4 Muntliga sidoavtal gäller ej.

3. ÖVRIGA VILLKOR

3.1 Skador eller fel som orsakats av yttre omständigheter, exempelvis brand, vatten, åsknedslag m.m, omfattas inte av denna garanti.

3.2 Garanti gäller ej om man inte följt instruktionsanvisningar eller fel förorsakade av ingrepp i maskinen av icke behörig fackman.

3.3 Skador som inträffat vid leverans omfattas inte av garantin.

Returer

Vid retur krediteras endast 80% av varans värde.
Skulle produkten vara använd, avemballerad eller sakna original emballage så att produkten anses vara begagnad, krediteras MAX 50% av varans värde.
Det är Gastro Sweden Tech AB som gör bedömning av varan vid retur.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. 

När du utnyttjat din ångerrätt ska du, om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.